18.04.2013
m_admin

Aabybro HK forsøger at udvikle eliten med solid forankring i bredden.

”Klubben skal kendes på en god organisation, godt lederskab og dygtige veluddannede trænere. (fra klubbens vision)”

I Aabybro Håndbold Klub tager vi ikke udmeldingerne om den almindelige udvikling i håndbolddanmark for pålydende. DIF har netop udmeldt medlemstallene for de enkelte idrætsgrene for 2012 og her oplever håndbolden en lille tilbagegang i medlemstal i størrelsesordenen ca. 1,5 %. Tallet dækker naturligvis over store udsving. Nogle har oplevet stor tilbagegang – andre tilsvarende fremgang.

Aabybro HK er en af de klubber, der oplever fremgang. Her stiger såvel medlemstallet som det sportslige niveau støt – og har gjort det i nogle år. Vi får flere og flere børn og unge til at dyrke håndbold i takt med at der tilbydes mulighed for at dyrke sin idræt på både breddemæssige vilkår og/eller i mere elitære rammer – alt sammen i overensstemmelse med de målsætninger vi har sat os, og som vi til stadighed udvikler på.

Fremgangen kan naturligvis dokumenteres i ”nøgne” medlemstal, mens det på den sportslige front, først og afspejler sig i, at vi har haft en af vores allerbedste sæsoner i 2012/13 med flotte resultater hos både senior og ungdom. Vi har nu (forhåbentlig) bidt os fast i 2. division for damer og vi har kvalificeret andetholdet til at spille i 3. division. På ungdomssiden vandt 6 hold deres puljer og deltog i kredsmesterskaberne og de Jyske mesterskaber.

Det kan være forbundet med visse vanskeligheder jævnligt at justere målsætninger (og at leve op til dem), og nu står klubben overfor den vel nok største organisatoriske udfordring i dens historie. Med hjælp fra professionelle organistionsudviklingsfolk tages der nu skridt i retning af en fuldstændig anderledes organiseringsform.

Hvor vi tidligere har arbejdet i en traditionel organisation bygget op over senior- og ungdomsudvalg og diverse arbejdende underudvalg – altså en organisation, der kan afbildes i et linjeorganisationsdiagram, er det nu hensigten, at organisationsformen skal være mere vertikalt opbygget.

Udgangspunktet – og et af hensynene for vores konsulenter har været ”AAHK Plan 2020”, der tager afsæt i at bredde og elite har meget til fælles, men også meget, der skiller. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at organisationen indrettes til at varetage de forhold, der er kendetegnende for de to grupper hver især. En del af den kommende organisation vil være rettet mod eliten, en anden mod bredden.

Et andet hensyn er, at få beslutningskompetence og budgetmæssigt ansvar fordelt derhen hvor det hører hjemme – nemlig til de enkelte udvalg.

”Vi vil fra klassisk organisationstænkning til organisering i nærværende og veldefinerede teams.”

På den sportslige front, er målsætningerne justeret i retning af endnu bedre resultater samt fokus på udvikling af trænings- og talentmiljøet. På seniorsiden sigtes der efter, at placeringen – efter et par hårde år i bunden af 2. division – nu skal omsættes til en plads i den anden ende af rækken. Konkret er målsætningen formuleret som en placering i top-4. På ungdomssiden skal vi have endnu flere breddehold – og endnu flere hold i ungdomsdivisionerne.

”Kritisk er det, at vi lykkes med at rekruttere den uudnyttede kompetence og ressource hos forældre…….”

Alt dette gøres naturligvis ikke ved organisationsændringer og – tilpasninger alene. I klubben har vi den store glæde, at rigtigt mange nuværende og tidligere spillere byder ind og agerer som særdeles velkvalificerede trænere. Desuden har vi ansat dygtige og engagerede trænere til vores hold i alle rækker. Vi sikrer en kontinuerlig uddannelse og opgradering af den enkeltes kunnen og viden.

Sidst, men ikke mindst, er det lykkedes at lave en aftale med Stefan Madsen, som vender hjem efter at have fungeret som cheftræner i HC Leipzig. Stefan tilknyttes som sportslig koordinator og motivator – primært i det elitære arbejde. Qua sit høje faglige niveau og store erfaring, kan han arbejde sammen med vores øvrige elitetrænere om at bidrage til højnelsen af det håndboldfaglige, niveau ligesom han skal være med til at trække kulturen i en mere elitær retning. Som DHF instruktør, skal han, sammen med Andreas Larsen, samtidig fungere som katalysator i processen med den videre uddannelse af vores trænere.

På herresiden er tilknyttet den tidligere topspiller Jan Wiuff, der kommer til fra Brønderslev.

< TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGT

Udvalgte sponsorer